Enric Barri

Enric Barri

Entrenador & Psicopedàgog

Biography:

Professor d’educació física, psicopedagog i entrenador nacional.